نکاتی که راجع به ویروس کرونا (کوید-۱۹) باید بدانید

هستند.MERS کوروناویروس‌ها از خانواده ویروس‌های سارس و کوروناویروس‌ها خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که هفتمین رده جدید آن، در شهر ووهان چین پیدا شده است.