میوه های تابستانی

میوه‌های تابستانی

با شروع فصل گرما، میوه‌های تابستانی هم روانۀ بازار می‌شوند و به دلیل رنگ و طعم خوب آن‌ها، مورد توجه همه مردم و به ویژه کودکان هستند. در این مقاله سعی شده است تا در مورد تعدادی از میوه های تابستانی صحبت شود. توجه نمائید که موضوع بحث ما در مورد کودکان بالای یکسال و …

میوه‌های تابستانی ادامه »