فیشر

شقاق(زخم مقعد)

شقاق(زخم مقعد)، یک مشکل بالینی شایع در کودکان است. شقاق(زخم مقعد) به صورت یک پارگی طولی و زخم است که در کانال مقعد ایجاد می‌شود. چه کسانی بیشتر درگیر شقاق می‌شوند؟ – از هر ۱۰ نفر، یک نفر در مقطعی از زندگی خود، به آن مبتلا می‌شوند. – هر دو جنس دختر و پسر، به …

شقاق(زخم مقعد) ادامه »