دکتر_مالی_اسهال

اسهال

اسهال: اسهال زمانی است که مدفوع (به دلیل حرکات زیاد روده) شل و آبکی باشد. اسهال شایعترین بیماری گوارشی در کودکان است. انواع اسهال: اسهال به دو شکل، بروز می‌کند: کوتاه مدت (حاد): اسهالی که ۶ یا ۷ روز طول می‌کشد و خود به خود برطرف می‌شود. شایعترین دلیل آن، اسهال‌های ویروسی است. طولانی مدت …

اسهال ادامه »