فاویسم، بیماری ارثی خونی به دلیل کمبود آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز در گلبول قرمز

فاویسم یا کمبود آنزیم گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز(G6PD):

فاویسم یک بیماری ارثی خونی می‌باشد که به علت کمبود آنزیم گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز در گلبول قرمز، ایجاد می‌شود. لذا شما نمی‌توانید از آن پیشگیری کنید(تنها می توانید از بروز حملات آن، پیشگیری کنید). این بیماری وابسته به جنس بوده و بیشتر در پسرها دیده می‌شود. اما دختران نیز در موارد کمتری، مبتلا می …

فاویسم یا کمبود آنزیم گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز(G6PD): ادامه »