نوزاد طبیعی

نوزاد طبیعی(Normal Neonate):

  بدن یک نوزاد طبیعی اساساً استوانه ای است. برای یک نوزاد ترم، متوسط ​​دور سر ۳۳-۳۵ سانتی متر و متوسط ​​دور سینه ۳۰-۳۳ سانتی متر است.  دور سر کمی بیشتر از دور سینه می‌باشد. در چند روز اول زندگی، وضعیت بدن نوزاد عمدتاً نتیجه موقعیت او در رحم است. اغلب اوقات می توان با بیرون آوردن …

نوزاد طبیعی(Normal Neonate): ادامه »