آفت دهان

آفت دهان:

آفت دهان، از بین رفتن یا فرسایش بافت پوششی ظریف دهان (غشای مخاطی) است. آفت‌ه دهان معمولاً گرد است و در نواحی نرم دهان مانند داخل لب‌ها، گونه‌ها یا قسمت زیرین زبان شکل می‌گیرد. آنها خوش خیم وغیرمسری بوده و می توانند به صورت زخم های منفرد یا خوشه‌ای ایجاد شوند.   شایع ترین علت …

آفت دهان: ادامه »