ایریدولوژی (عنبیه‌شناسی)، علم تشخیص بدون درد

(iridology) ایریدولوژی یکی از رشته‌های جدید علمی است که جزو علوم کل‌نگر به‌حساب می‌آید. ایریدولوژی، روشی برای تشخیص بیماری است که در آن، رنگ‌ها و سایر خصوصیات الیاف عنبیه برای اطلاع در مورد سلامتی بیمار، معاینه و بررسی می‌شوند. عنبیه حداقل ۲۵۳ طرح کاملا مختلف دارد. در حالی‌که نوک انگشت تنها ۴۰ طرح متفاوت دارد. به …

ایریدولوژی (عنبیه‌شناسی)، علم تشخیص بدون درد ادامه »