آیا کودک شما افزایش قد مناسب دارد؟ کوتاه‌قد خواهد شد یا بلندقد؟

 افزایش قد مناسب، آرزوی هر والد بیشتر کسانی که قد بلندی ندارند دلشان می خواهد که فرزندان بلندقدی داشته باشند. افزایش قد کودکان، آرزوی هر پدر و مادری است و آنها دوست دارند فرزندشان بلندقد باشد نه کوتاه‌قد. چگونگی رشد صحیح کودک، یکی از دغدغه‌های والدین است. همان‌گونه که اطلاع دارید، قد صفتی است که …

آیا کودک شما افزایش قد مناسب دارد؟ کوتاه‌قد خواهد شد یا بلندقد؟ ادامه »